NASLOV PROJEKTA: „GuideForYou – Suradnja socijalnih partnera u Europi u cilju osiguravanja boljih pravnih propisa, transparentnosti i pristupa informacijama za upućivane radnike i privremene upućivane radnike”

TRAJANJE: 20 mjeseci, 01.01.2018. – 01.09.2019.

Projekt “GuideForYou” stavlja naglasak na transpoziciju izvršne direktive i njezin monitoring. Osim toga, zahvaljujući zajedničkim posjetima poslodavaca i predstavnika sindikata, kratkim obukama i nacionalnim panel diskusijama, biti će prilika da se detaljno raspravlja i upozna revizija direktive o upućivanju radnika (1996.) koja treba osigurati bolju zaštitu upućivanih radnika tako da dođe do smanjenja razlike između upućivanim i lokalnim radnicima. Projekt u dnevnom redu stavlja dva pitanja vezana za ravnopravnost upućivanih i lokalnih radnika, posebno što se tiče plaće u razdoblju kada je radnik upućen. Sindikalne organizacije iz Hrvatske, Italije, Srbije, Makedonije, Bugarske, Rumunjske, Poljske i Litve, te organizacije poslodavaca iz Srbije, Poljske, Španjolske i Rumunjske će poduzeti zajedničke aktivnosti za potporu pravilne implementacije izvršne direktive u svojim državama. Angažirat će se u dijalog s partnerima koji zastupaju različite točke gledišta o prijedlogu EZ vezanom za direktivu o upućivanju radnika i osiguranju najbolje prakse u okviru obavješćivanja i komunikacije za upućivane radnike/upućivane radnike zaposlene od strane stranih agencija radi upoznavanja njihovog tržišta rada prije upućivanja i nakon upućivanja.

GLAVNI CILJEVI:

  1. Unaprjeđenje međunarodne upravne suradnje između odgovarajućih nacionalnih organa i socijalnih partnera u partnerskim državama da bi se otkrile neispravnosti u upućivanju radnika u metalnom sektoru, rasprava o korištenju sustava IMI i razmjena najbolje prakse,
  2. Podizanje svijesti socijalnih partnera zainteresiranih strana i radnika na nacionalnoj razini i razini EU u okviru pravnih propisa vezanih za upućivanje radnika i zajedničke međunarodne aktivnosti od strane socijalnih partnera.
  3. Potpora za upućivane radnike i privremene upućivane radnike zaposlene od strane stranih agencije zajedno s odgovarajućim informacijama i uputama da bi se upoznalo tržište rada prije upućivanja i nakon upućivanja.

OČEKIVANI REZULTATI:

Rezultat 1: Socijalni partneri i odgovarajući nacionalni organi će dogovoriti zajedničku platformu djelovanja i odlučit će koja unaprjeđenja je moguće uvesti vezano za monitoring izvršne direktive i reviziju direktive vezane za upućivanje radnika, boljeg obavješćivanja upućivanih radnika i poslodavaca, prijavljivanje prekršaja i također kolektivne pregovore u okviru postojećih propisa vezanih za upućivanje.

Rezultat 2: Više od 180 predstavnika zainteresiranih strana, socijalnih partnera i upućivanih radnika na nacionalnoj razini sa znanjem o politici upućivanja radnika na razini EU i nacionalnom nivou, te o njezinom utjecaju na prava i obveze poduzeća i radnika.

Rezultat 3: Više od 180 predstavnika zainteresiranih strana na nacionalnom nivou i socijalnih partnera će biti bolje upoznati i u stanju poduzimati djelovanja vezana za monitoring odgovarajućih direktiva sukladno dostupnim izvorima i dostavljati informacije o uvjetima zapošljavanja i rada upućivanim radnicima / poduzećima. Sva dodatna pitanja će preći na buduće zajedničke aktivnosti.

Rezultat 4: Osiguranje povoljnog za korisnika, dovoljnog i koherentnog programa obavješćivanja za poslodavce, upućivane radnike i sindikate i drugih zainteresiranih dionika koji su odgovorni za provedbu procedura vezanih za upućivanje.