ANKETA

Poštovani sudionici projekta,

lijepo bi vas molili za kratke odgovore na postavljena pitanja u nastavku kako bi završna publikacija imala i praktičan dio vezan za primjenu Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjenu Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta, te o primjeni DIREKTIVE 2014/67/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. svibnja 2014.

Anketi možete pristupiti na sljedećem LINKU