NOVOSTI

Novosti na projektu

 1. Prva zajednička posjeta predstavnika
  poslodavaca, 19-20.2018. godine, Beograd Srbija

Partneri koji su sudjelovali u sastanku:

 • Privredna
  komora Srbije (PKS) Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna
  pitanja (organizacija domaćin)
 • Asociación
  Industrial, Técnica y de Comercio – ASITECO: Španjolska
 • Związek
  Pracodawców Dolnego Śląska (ZPDS) (Udruga poslodavaca Donje Šlezije: Poljska
 • Confederatia
  Patronala din Industrie, Agricultura, Constructii si Servicii din
  Romania/Konfederacija poslodavaca industrije, poljoprivrede, građevinarstva i
  sektora usluga u Rumunjskoj (CONPIROM): Rumunjska
 • Gospodarska
  konfederacija Makedonije (BCM): Makedonija

U sastanku koji je trajao dva dana (19.04.-20.04.2018.) su sudjelovala po 2
predstavnika iz svake organizacije poslodavaca koje su partneri projekta –
ukupno 13–sudionika i 1 ekspert.

Sastanak je vodio vanjski ekspert, gospodin Marek Benio koji je predstavio
prezentaciju i vodio diskusiju sa sudionicima. Cilj prezentacije je bilo povećanje znanja
sudionika o pravnim i gospodarskim aspektima upućivanja radnika u okviru
slobode protoka usluga u EU. Obzirom na činjenicu da je dio sudionika došao iz
država članica EU, a dio iz država kandidata, seminar je obuhvaćao informacije
o pravnim uvjetima vezanim za zapošljavanje državljana trećih zemalja (koji
nisu državljani EU) i njihovog upućivanja u okviru EU na temelju tzv. Vize Van Der Elst. Tri najvažnija
područja diskusije su obuhvaćala propise vezane za rad, socijalna osiguranja i
poreze. Prvi dan radionice (19. travnja) je dr. Benio govorio o direktivi 96/71
koja se odnosi na upućivanje radnika i također o vrstama upućivanja i o
povezanim propisima vezanim za rad. Drugi se dan prezentacija usredotočila na
implementacijsku direktivu i rezime informacija. Više informacija o seminaru možete naći u
priloženom dokumentu „Belgrade report 19.-20.04.2018.”

 • 2. zajednički
  sastanak 10.-11.05.2018., Zagreb, Hrvatska

Sudionici 2. zajedničke posjete su bili članovi sindikata iz sljedećih
država partnera:

 • SINDIKAT
  METALACA HRVATSKE – INDURSTRIJSKI SINDIKAT (SMH-IS) – Hrvatska
 • NSZZP
  ARCELOR MITTAL – Poljska
 • SYNDICAL
  FEDERATION OF MACHINEBUILDERS AND METALWORKERS CL PODKREPA – Bugarska
 • Confederazione
  Generale Italiana del Lavoro – Lombardia: Italija
 • Samostoen
  Sindikat na rabotnicite od energetika, rudarstvo i industrija na R.
  Makedonija-Makedonija
 • Samostalni
  sindikat metalaca Srbije – Srbija
 • FEDERATIA
  SINDICATELOR DIN METALURGIA NEFEROASA- Rumunjska

Na žalost zbog organizacijskih razloga u sastanku nisu sudjelovali
predstavnici sindikata iz Litve.

Teme:

U dvodnevnoj posjeti je sudjelovalo 17 osoba, njezin domaćin je bio
hrvatski sindikat. Predstavnici sindikata su mogli sudjelovati osobno u raspravama i razmjeni
iskustava u okviru novih prijedloga vezanih za implementacijsku direktivu,
otkrivenim nepravilnostima u odredbama postojeće direktive i slučajevima
kršenja prava zaposlenih.

Sudionici su prvi dan počeli predstavljanjem svojih organizacija i dalje su
počeli diskusiju o direktivi o upućivanim radnicima i njezinoj implementaciji u
svakoj državi partneru. Predstavnici su obraćali pažnju na nepravilnosti i
razlike u implementaciji legislative u državama koje nisu članice EU i također
su razmijenili iskustva vezana za plaće i uvjete rada upućivanih radnika u
svakoj od državi partnera. Predstavnica država članica EU su obraćali pažnju
na neke slučajeve kršenja odredbi direktive i primjere propisa koji nisu u
skladu s direktivom. Dodatno su sudionici dogovorili pravilo „isti
posao, isti uvjeti rada, ista plaća“ ili jednostavnije „ista plaća za isti
posao“.

Drugi dan konferencije su sudionici razgovarali o sadržaju i realizaciji
ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s pogleda svake države članice.

 • Međunarodni okrugli stol, 23.10.2018.,
  Toledo, Španjolska

Međunarodni okrugli stol je prebačen iz Italije u Španjolsku. U njemu je
sudjelovalo 27 predstavnika svih institucija koje su sudjelovale u projektu –
predstavnika poslodavaca i sindikata iz Hrvatske, Italije, Srbije, Makedonije,
Bugarske, Rumunjske, Poljske, Litve i Španjolske.

Prije početka diskusije su predstavljeni zaključci iz dva prethodna
sastanka.

Dodatno su partneri razgovarali o identificiranim izazovima vezanim za
upućivanje radnika. Zahvaljujući okruglom stolu su sindikati i organizacije poslodavaca imale
prilike da se sastanu i razgovaraju o problemima vezanim za upućivanje radnika
sa svog pogleda. Da bi osigurali odgovarajući tijek diskusije, okrugli stol je moderirao
gospodin Clemente Elia iz CGIL koji je poticao na postavljanje pitanja, davanje
savjeta i davao je odgovarajući smjer diskusiji. Gospođa Vesna Mlinarić je prezentirala web
stranicu projekta za koju su partneri predstavili svoje komentare.

 • Za 2019. godinu je planirana realizacija
  aktivnosti na nacionalnoj razini u svakoj državi partneru, one su sljedeće:

– nacionalne panel diskusije

– kratke obuke za sve socijalne partnere

– konferencija za tisak za kraj projekta,