PARTNERIAI

BENEFICIENTO PAVADINIMAS: „Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat“ (SMH-IS) PARTNERIAI/ ASOCIJUOTOS ORGANIZACIJOS:
 1. „Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.“
 2. „SYNDICAL FEDERATION OF MACHINEBUILDERS AND METALWORKERS CL PODKREPA“
 3. „Confederazione Generale Italiana del Lavoro – Lombardia (CGIL Lombardia)“
 4. „Samostoen Sindikat na rabotnicite od energetika, rudarstvo i industrija na R. Makedonija (SSERI SO AD ELEM)“
 5. „Samostalni sindikat metalaca Srbije (SSMS)“
 6. „Business Confederation of Macedonia (BCM)“
 7. „Asociación Industrial, Técnica y de Comercio – ASITECO“
 8. „Confederatia Patronala din Industrie, Agricultura, Constructiisi Servicii din Romania“/ Rumunijos Pramonės, žemės ūkio, statybos ir paslaugų darbdavių konfederacija (CONPIROM)
 9. Serbijos prekybos ir pramonės rūmai (PKS)
 10. „FEDERATIA SINDICATELOR DIN METALURGIA NEFEROASA“ (FSMN)
 11. Lietuvos Metalistų profesinių sąjungų susivienijimas (UMTU)
 12. Darbo, užimtumo, veteranų ir socialinių reikalų ministerija