ŽINIOS

  1. Pirmasis bendras darbdavių atstovų vizitas, 2018.04.19-20 Belgradas, Serbija

Susitikime dalyvavo partneriai:

• Serbijos prekybos ir pramonės rūmai (PKS), Darbo, užimtumo, veteranų ir socialinių reikalų ministerija (priimančiosios organizacijos)

• Asociación Industrial, Técnica y de Comercio – ASITECO: Ispanija

• Žemutinės Silezijos darbdavių asociacija (ZPDS): Lenkija

• Confederatia Patronala din Industrie, Agricultura, Constructii si Servicii din Romania / Rumunijos pramonės, žemės ūkio, statybos ir paslaugų sektorius konfederaciją (CONPIROM): Rumunija

• Makedonijos ekonominė konfederacija (BMK): Makedonija

Susitikime, kuris truko dvi dienas (2018.04.19-20) dalyvavo po 2 atstovus iš kiekvienos darbdavių organizacijos, projekto partnerės – iš viso 13 dalyvių ir 1 ekspertas.

Posėdžiui pirmininkavo išorinis ekspertas Marek Benio, kuris pristatė pranešimą ir moderavo diskusiją su dalyviais. Pranešimo tikslas buvo praplėsti dalyvių žinias apie teisinius ir ekonominius darbuotojų komandiravimo aspektus laisvo paslaugų judėjimo ES kontekste. Kadangi dalis dalyvių atvyko iš ES valstybių narių ir dalis iš šalių kandidačių, seminaras aptarė informaciją apie trečiųjų šalių piliečių (kurie nėra ES piliečiai) įdarbinimo teisinius pagrindus ir jų komandiravimą Europos Sąjungoje vadinamosios „Van Der Elst“ vizos pagrindu. Trys svarbiausios diskusijos sritys apėmė darbo teisę, socialinę apsaugą ir mokesčius. Pirmąją seminaro dieną (balandžio 19 d.), dr. Benio aptarė Direktyvą 96/71 dėl darbuotojų komandiravimo, taip pat komandiravimo tipus ir taikytinas darbo teisės nuostatas. Antrąją dieną pranešimas sutelkė dėmesį į Įgyvendinimo direktyvą ir informacijos apibendrinimą. Daugiau informacijos apie seminarą galima rasti pridedamame dokumente „Belgrado ataskaita 2018.04.19-20 „.

  • Antrasis bendras susitikimas 2018.05.10-11, Zagrebas, Kroatija

Antrojo bendro vizito dalyviai buvo profesinių sąjungų nariai iš šalių partnerių:

• SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDURSTRIJSKI SINDIKAT (SMH-IS) – Kroatija

• NSZZP ARCELOR MITTAL – Lenkija

• SYNDICAL FEDERATION OF MACHINEBUILDERS AND METALWORKERS CL PODKREPA – Bulgarija

• Confederazione Generale Italiana del Lavoro – Lombardija: Italija

• Samostoen Sindikat na rabotnicite od energetika, rudarstvo i industrija na R. Makedonija -Makedonija

• Samostalni sindikat metalaca Srbije – Serbija

• „FEDERATIA SINDICATELOR DIN METALURGIA NEFEROASA“ – Rumunija

Deja, dėl organizacinių priežasčių susitikime nedalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos atstovai.

Aptarti klausimai:

Dviejų dienų vizite, kurį surengė Kroatijos profesinė sąjunga, dalyvavo 17 dalyvių. Profesinių sąjungų atstovai galėjo asmeniškai dalyvauti diskusijose ir keistis patirtimi dėl naujų pasiūlymų dėl Įgyvendinimo direktyvos, aptiktų esamos direktyvos nuostatų neatitikimų, ir darbuotojų teisių pažeidimų atvejų.

Dalyviai pradėjo pirmąją dieną nuo savo organizacijų pristatymo, po to perėjo prie diskusijų apie Direktyvą dėl darbuotojų komandiravimo ir jos įgyvendinimo kiekvienoje šalyje partnerėje. Atstovai nurodė neatitikimus ir skirtumus įgyvendinant teisės aktus ne ES šalyse, taip pat apsikeitė patirtimi apie komandiruotų darbuotojų atlyginimus ir darbo sąlygas kiekvienoje valstybėje partnerėje. ES valstybių narių atstovai nurodė kai kuriuos šios direktyvos pažeidimų pavyzdžius, taip pat pateikė atvejų nesuderinamų su direktyva pavyzdžius. Be to, dalyviai aptarė principą „vienodas darbas, vienodos darbo sąlygos, vienodas atlyginimas“ arba tiesiog „vienodas darbo užmokestis už tą patį darbą“.

Antrąją konferencijos dieną dalyviai aptarė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių turinį ir įgyvendinimą kiekvienos valstybės narės požiūriu.

  • Tarptautinis apvalusis stalas, 2018. 10.23, Toledas, Ispanija

Tarptautinis apskritojo stalo susitikimas buvo perkeltas iš Italijos į Ispaniją. Jame dalyvavo 27 atstovai iš visų projekte dalyvaujančių institucijų – darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai iš Kroatijos, Italijos, Serbijos, Makedonijos, Bulgarijos, Rumunijos, Lenkijos, Lietuvos ir Ispanijos.

Prieš pradedant diskusiją buvo pateiktos dviejų ankstesnių renginių išvados.

Be to, partneriai aptarė nustatytus uždavinius darbuotojų komandiravimo srityje. Apskritojo stalo dėka profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijos įgijo galimybę susitikti ir aptarti jiems rūpimas problemas, susijusias su darbuotojų komandiravimu. Siekiant užtikrinti tinkamą diskusijų moderavimą, apskritąją stalą moderavo Clemente Elia iš CGIL, kuris paskatino užduoti klausimus, teikė patarimus ir nukreipdavo pokalbį tinkama linkme. Vesna Mlinarić pristatė projekto interneto puslapį, o partneriai pateikė savo pastabas.

2019 m. Kiekvienoje šalyje partnerėje buvo įgyvendinti tokie veiksmai kaip:

  • Trumpus visų socialinių partnerių mokymus:

Kiekvienoje šalyje partnerėje buvo surengti trumpi nacionaliniai susitikimai, kurie truko 1 dieną, iš viso jų buvo 9, iš viso dalyvavo 192 ir 9 ekspertai.

  • Nacionalines panelines diskusijas:

Kiekvienoje šalyje partnerėje vyko grupinės diskusijos, kurios tęsėsi 1 diena, iš viso jų buvo 9, iš viso 185 ir 8 dalyviai ekspertai.

Projekto pabaigoje vyks spaudos konferencija:

Serbija: naujienos buvo paskelbtos šioje nuorodoje: https: //www.sindikat.rs/aktuelno.html# (naujienų žymė: SPREČITI IZRABLJIVANЈE DETAŠIRANIH RADNIKA)

Kroatija: Spauda buvo publikuota šioje nuorodoje: http://www.sssh.hr/hr/vise/granskisindikati-74/osigurati-bolje-pravne-propise-transparentnost-i-pristupinformacijama-za-upucivane-radnike-3961

Bulgarija: Naujienos buvo paskelbtos šia nuoroda: http://www.zakazanlak.bg/akcent-13/ sindikalisti-diskutiraha-strudnichestvoto-v-pravni-razporedbi-zakomandirovkite-9603