KWESTIONARIUSZ

Drodzy partnerzy projektu,

W celu ostatecznej publikacji w ramach projektu „ Guide For You” uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższych pytań dotyczących dyrektywy 96/71 / EZ dotyczącej delegowania pracowników oraz stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2014/67 / UE i Rady z dnia 15 maja 2014 r.

Uczestnicy z Polski mogą wziąć udział w ankiecie, klikając na to LINK