TITLUL PROIECTULUI: “GuideForYou – Cooperarea dintre partenerii sociali din Europa pentru a asigura mai bune prevederi legale, transparență și acces la infromații lucrătorilor detașați și agențiilor de plasare temporară a forței de muncă”

DURATA: 20 de luni, 01/01/2018- 01/09/2019


Proiectul “GuideForYou” se axează pe transpunerea Directivei de Aplicare și monitorizarea acestor procese dar în plus prin vizite comune ale angajatorilor și sindicatelor, cursuri scurte de formare și discuții în sesiuni naționale care vor aduna partenerii pentru a avea discuții profunde și pentru a se familiariza cu revizuirea Directivei referitoare la lucrătorii detașați (1996) care ar trebui să asigure o mai bună protecție lucrătorilor detașați reducând inegalitatea dintre lucrătorii detașați și cei locali. Proiectul are în agendă chestiuni legate de egalitatea lucrătorilor detașați cu angajați locali, mai ales cu privire la remunerație pe durata detașării. Organizațiile sindicale din Croația, Italia, Serbia, Macedonia, Bulgaria, Romania, Polonia și Lituania și patronatele din Serbia, Polonia, Spania și România vor sprijini în comun implementarea corespunzătoare a Directivei de Aplicare în țările lor, se vor implica în dialog cu partenerii sociali care au puncte diferite de vedere cu privire la propunerea CE referitoare la Directiva pentru Lucrătorii detașați și vor furniza modele de cele mai bune practici pentru informarea și comunicarea lucrătorilor detașați/ agențiilor de detașare a lucrătorilor pentru a-i pregăti pentru piața muncii înainte și după plecare.

PRINCIPALELE OBIECTIVE:
1) îmbunătățirea cooperării administrative transnaționale între autoritățile competente și partenerii sociali din țările partenere pentru a detecta neregulile cu privire la lucrătorii detașați din sectorul metalurgic, pentru a discuta folosirea sistemului IMI și pentru a schimba bune practici;
2) Conștientizarea partenerilor sociali, părților interesate și lucrătorilor la nivel național și al UE cu privire la cadrul de reglementare a lucrătorilor detașați și acțiuni transnaționale comune desfășurate de partenerii sociali.
3) Sprijinirea lucrătorilor detașați și a agențiilor de pasare a forței de muncă, dându-le informații relevante și ghidaj pentru a le pregăti pentru piața muncii înainte și după plecare.

REZULTATE AȘTEPTATE:

Rezultat 1: Partenerii sociali și autoritățile naționale corespunzătoare au decis cu privire la punctele comune și au elaborat lucrurile ce trebuie îmbunătățite cu privire la monitorizarea Directivei de Aplicare și revizuirea Directivei cu privire la lucrătorii detașați, furnizarea unor informatii mai bune lucrătorilor detașați și angajatorilor, raportarea încălcărilor și locul negocierilor colective în cadrul legislativ cu privire la detașare.

Rezultat 2: Peste 180 de reprezentanți ai părților interesate, partenerilor sociali și lucrătorilor detașați la nivel național înțeleg politicile UE și cele de la nivel național cu privire la lucrătorii detașați și implicarea lor asupra drepturilor și obligațiilor companiilor și lucrătorilor.

Rezultat 3: Peste 180 de parteneri sociali și părți interesate naționale competente cunosc și pot să acționeze cu privire la monitorizarea Directivelor relevante referitoare la sursele disponibile și furnizarea informațiilor referitoare la condițiile de angajare și muncă pentru lucrătorii detașați/ companii. Toate întrebările adiționale deschise se vor adresa pentru a se analiza la activitățile viitoare.

Rezultat 4: Furnizarea unui program prietenos cu utilizatorul, suficient și coerent pentru angajatori, lucrătorii detașați și sindicate și alte părți interesate responsabile cu desfășurarea procedurilor legate de detașare.