ȘTIRI

 1. Prima vizită comună a reprezentanților angajatorilor, 19-20.04.2018, Belgrad, Serbia

Partenerii care au participat la această întâlnire:

 • Camera de Comerț și Industrie a Serbiei (PKS) și Ministerul Muncii, Ocupării Forței de Muncă, Drepturilor Veteranilor și Politicilor Sociale (organizații gazdă);
 • Asociación Industrial, Técnica y de Comercio – ASITECO: Spania;
 • Związek Pracodawców Dolnego Śląska/Asociația Patronală din Silezia de Jos (ZPDS): Polonia;
 • Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România (CONPIROM): România;
 • Business Confederation of Macedonia (BCM): Macedonia.

Întâlnirea s-a desfășurat pe parcursul a două zile, 19.04-20.04.2018 cu câte doi participanți din partea fiecărui partener de proiect reprezentant al patronatelor, în total 13 participanți și un expert.

Întâlnirea a fost prezidată de către un Expert Extern, dl Marek Benio, care a ținut discursuri și a angajat participanții în discuție. Expertul a urmărit extinderea cunoștințelor privind aspectele juridice și economice ale detașării lucrătorilor în cadrul liberei circulații a serviciilor în UE. Datorită faptului că participanții provin atât din statele membre ale UE, cât și din țările candidate, seminarul a inclus informații despre condițiile legale de angajare a cetățenilor din țări terțe (cetățeni din afara UE) și detașarea acestora în UE, în cadrul așa-numitei vize Van Der Elst. Au fost abordate trei teme principale: dreptul muncii, securitatea socială și impozitele. În prima zi a seminarului (19 aprilie), dr. Benio a vorbit despre Directiva 96/71 privind detașarea lucrătorilor, tipuri de detașare și legislația muncii. În cea de-a doua zi s-a axat pe aplicarea directivei și pe revizuire. Pentru mai multe detalii, accesați linkul Documente Anexate, „Raportul Belgrad 19-20.04.2018”.

 • A doua întâlnire, 10-11.05.2018, Zagreb, Croația

A doua vizită comună a avut loc între următoarele sindicate din țările partenere:

 • SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDURSTRIJSKI SINDIKAT (SMH-IS) – Croația;
 • NSZZP ARCELOR MITTAL – Polonia;
 • SYNDICAL FEDERATION OF MACHINEBUILDERS AND METALWORKERS CL PODKREPA – Bulgaria;
 • Confederazione Generale Italiana del Lavoro – Lombardia: Italia;
 • Samostoen Sindikat na rabotnicite od energetika, rudarstvo i industrija na R. Makedonija-Macedonia;
 • Samostalni sindikat metalaca Srbije – Serbia;
 • FEDERAȚIA SINDICATELOR DIN METALURGIA NEFEROASĂ- România.

La această întâlnire nu a putut participa Uniunea Lituaniană a Sindicatelor din Industria Metalurgică din cauza unor probleme organizatorice.

Discuții în cadrul întâlnirii:

17 persoane au participat la vizita de două zile găzduită de sindicatul croat, care a avut ca scop discutarea, schimbul de experiență cu privire la noile propuneri legate de punerea în aplicare a Directivei și identificarea nerespectării prevederilor Directivei, inclusiv încălcarea drepturilor lucrătorilor.

În prima zi, după ce participanții și-au prezentat organizațiile, au avut loc discuții legate de Directiva privind lucrătorii detașați și implementarea sa în fiecare țară parteneră. Participanții au subliniat neregulile și aplicarea diferită a legislației în statele nemembre ale UE și schimbul de experiență privind salariile, condițiile de muncă în cazul detașării în fiecare Stat Partener. Participanții din statele membre ale UE au prezentat câteva exemple de încălcări ale directivei de către angajatori și de legi și regulamente care respectă prevederile directivei. În plus, participanții au discutat și despre principiul „Pentru aceeași muncă, în același loc, același salariu” sau, altfel spus, „la muncă egală, salariu egal“

În a doua zi a conferinței, participanții au discutat despre conținutul și punerea în aplicare a Convenției pentru evitarea dublei impuneri, reprezentanții fiecărei țări partenere făcând schimb de experiență.

 • Masă rotundă internațională, 23.10.2018, Toledo, Spania

Masa rotundă internațională a avut loc în Spania, nu în Italia, la proiect participând 27 de reprezentanți ai tuturor instituțiilor asociate implicate în proiect – reprezentanți ai patronatelor și sindicatelor din Croația, Italia, Serbia, Macedonia, Bulgaria, România, Polonia, Lituania și Spania.

Înainte începerea discuțiilor, s-au prezentat concluziile celor două evenimente anterioare.

Pe lângă acestea, partenerii au discutat despre identificarea provocărilor legate de detașare. Masa rotundă a permis sindicatelor și organizațiilor patronale să discute față în față despre problemele legate de detașare, fiecare prezentându-și punctul de vedere. Pentru ca masa rotundă să aibă succes, s-a convenit ca moderatorul să fie din organizația CGIL, dl Clemente Elia, care a facilitat transmiterea răspunsurilor din partea publicului, a acordat sfaturile necesare și a condus discuțiile în direcția corectă. Dl Vesna Mlinarić a prezentat site-ul proiectului, iar partenerii au dat câteva sugestii despre cum să îl promoveze.

În 2019 au fost implementate acțiuni la nivel național în fiecare țară parteneră, precum:

 • Scurte ședințe de formare pentru toți partenerii sociali și:

Au avut loc scurte întâlniri naționale în fiecare țară parteneră care a durat 1 zi, în total au fost 9 dintre aceștia cu un număr total de participanți de 192 și 9 experți, în perioada 11.02.2019 până la 30.05.2019.

 • Discuții la nivel național:

Au avut loc discuții din fiecare grup partener care au durat O zi, în total au fost 9 dintre aceștia cu un număr total de participanți de 185 și 8 experți, în perioada 22.04.2019 până la 19.07.2019.

 • Conferință de presă ca eveniment final al proiectului:

Serbia: Știrile au fost anunțate în următorul link: https: //www.sindikat.rs/aktuelno.html# (eticheta de știri: SPREČITI IZRABLJIVANЈE DETAŠIRANIH RADNIKA)

Croația: Presa a fost publicată în următorul link: http://www.sssh.hr/hr/vise/granskisindikati-74/osigurati-bolje-pravne-propise-transparentnost-i-pristupinformacijama-za-upucivane-radnike-3961

Bulgaria: Știrile au fost publicate pe următorul link: http://www.zakazanlak.bg/akcent-13/ sindikalisti-diskutiraha-strudnichestvoto-v-pravni-razporedbi-zakomandirovkite-9603