АНКЕТА

Поштовани учесници пројекта,
Са задовољством бих вас замолио за кратке одговоре на питања постављена у наставку како би коначна публикација била практични дио имплементације Директиве 96/71 / ЕЦ о упућивању радника у пружању услуга и измјени Уредбе (ЕУ) бр. 1024/2012 о административној сарадњи кроз Информациони систем за унутрашње тржиште, као ио примјени ДИРЕКТИВЕ 2014/67 / ЕУ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ВИЈЕЋА од 15. маја 2014. године.

Учесници из Србије могу узети анкету кликом на ово LINK