ВЕСТИ

 1. Prva zajednička poseta predstavnika poslodavaca, 19.-20.2018. godine, Beograd, Srbija

Partneri učesnici sastanka:

 • Privredna komora Srbije (PKS) Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (organizacije domaćini)
 • Asociación Industrial, Técnica y de Comercio – ASITECO: Španija
 • Związek Pracodawców Dolnego Śląska (ZPDS) (Udruženje poslodavaca Donje Šlezije): Poljska
 • Confederatia Patronala din Industrie, Agricultura, Constructii si Servicii din Romania/Konfederacija poslodavaca u industriji, poljoprivredi, graditeljstvu i sektoru usluga u Rumuniji (CONPIROM): Rumunija
 • Privredna konfederacija Makedonije (BCM): Makedonija

U sastanku koji je trajao dva dana (19.04.-20.04.2018.) je učestvovalo po 2 predstavnika iz svake organizacije poslodavaca koje su partneri projekta – ukupno 13 učesnika i 1 ekspert.

Sastanak je vodio spoljni ekspert, gospodin Marek Benio koji je održao prezentaciju i vodio raspravu sa učesnicima. Cilj prezentacije je bilo proširenje znanja učesnika o pravnim i ekonomskim aspektima detaširanja radnika u okviru slobode protoka usluga u EU. Zbog činjenice da je deo učesnika dolazio iz država članica EU, a deo iz država kandidata, seminar je obuhvatao informacije o pravnim uslovima zapošljavanja građana trećih država (koji nisu državljani EU) i njihovog detaširanja u okviru EU na osnovu tzv. Vize Van Der Elst. Tri najvažnije oblasti diskusije su obuhvatale zakone vezane za rad, socijalna osiguranja i poreze. Prvi dan radionice (19. aprila) je dr. Benio predstavio direktivu 96/71 o detaširanju radnika i takođe vrste detaširanja i povezane propise vezane za rad. Drugi dan se prezentacija koncentrisala na implementacijsku direktivu i rezime informacija. Više informacija o seminaru možete da nađete u priloženom dokumentu „Belgrade report 19.-20.04.2018.“

 • 2. zajednički sastanak 10.-11.05.2018., Zagreb, Hrvatska

Učesnici 2. zajedničkog poseta su bili članovi sindikata iz sledećih država partnera:

 • SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDUSTRIJSKI SINDIKAT (SMH-IS) – Hrvatska
 • NSZZP ARCELOR MITTAL – Poljska
 • SYNDICAL FEDERATION OF MACHINEBUILDERS AND METALWORKERS CL PODKREPA – Bugarska
 • Confederazione Generale Italiana del Lavoro – Lombardia: Italija
 • Samostoen Sindikat na rabotnicite od energetika, rudarstvo i industrija na R. Makedonija-Makedonija
 • Samostalni sindikat metalaca Srbije – Srbija
 • FEDERATIA SINDICATELOR DIN METALURGIA NEFEROASA- Rumunija

Na žalost zbog organizacionih razloga u sastanku nisu učestvovali predstavnici sindikata iz Litvanije.

Teme:

17 učesnika je učestvovalo u dvodnevnom posetu gde je domaćin bio hrvatski sindikat. Predstavnici sindikata su mogli lično da učestvuju u raspravama i razmeni iskustava u okviru novih predloga vezanih za implementacijsku direktivu, otkrivenim nepravilnostima u odredbama postojeće direktive i slučajevima kršenja radničkih prava.

Učesnici su počeli prvi dan od predstavljanja svojih organizacija i posle toga su započeli raspravu vezanu za direktivu o detaširanim radnicima i njenoj implementaciji u svakoj od država partnera. Predstavnici su naveli nepravilnosti i razlike u implementaciji legislative u državama koje nisu članice EU i takođe su navodili iskustva vezana za plate i uslove rada detaširanih radnika u svakoj državi partneru. Predstavnici država članice EU su navodili neke slučajeve kršenja direktive i primere propisa koji nisu u skladu sa direktivom. Dodatno su učesnici dogovorili pravilo „isti posao, isti uslovi rada, ista plata”, ili jednostavno „ista plata za isti posao”.

Drugi dan konferencije su učesnici razgovarali o sadržaju i realizaciji sporazuma o zabrani dvostrukog oporezivanja sa pogleda svake države članice.

 • Međunarodni okrugli stol, 23.10.2018., Toledo, Španija

Međunarodni okrugli stol je prebačen iz Italije u Španiju. U njemu je učestvovalo 27 predstavnika iz svih institucija koje učestvuju u projektu – predstavnici poslodavaca i sindikata iz Hrvatske, Italije, Srbije, Makedonije, Bugarske, Rumunije, Poljske, Litvanije i Španije.

Pre početka rasprave su predstavljeni zaključci sa dva prethodna sastanka.

Dodatno su partneri govorili o identifikovanim izazovima vezanim za detaširanje radnika. Zahvaljujući okruglom stolu su sindikati i organizacije poslodavaca imale šansu da se sastanu i razgovaraju o problemima vezanim za detaširanje radnika sa svog pogleda. Da bi se obezbedio odgovarajući tok rasprave, okrugli stol je moderirao gospodin Clemente Elia iz CGIL koji je podsticao na postavljanje pitanja, davao je savete i usmeravao je konverzaciju. Gospođa Vesna Mlinarić je predstavila web sajt projekta za koji su partneri imali svoje komentare.

U 2019. godini sprovedene su akcije na nacionalnom nivou u svakoj partnerskoj zemlji, kao što su:

 • Kratki treninzi za sve socijalne partnere:

U periodu od 11.02.2019 do 30.05.2019 u svakoj su partnerskoj zemlji održane kratke nacionalne obuke, koje su trajale po jedan dan. Ukupno je održano 9 nacionalnih sastanaka, a prisustvovalo je 192 učesnika i 9 stručnjaka.

 • Nacionalne panel diskusije:

U periodu od 22.04.2019 do 19.07.2019 na nacionalnom nivou održano je 9 panel diskusija. Učestvovalo je 185 učesnika i 8 stručnjaka, diskusije su bile jednodnevne

Konferencija za štampu za kraj projekta:

Srbija: vesti su objavljene na sledećem linku: https: //vvv.sindikat.rs/aktuelno.html# (oznaka vesti: PRETHODNA PROIZVODNJA DETALJNIH RADNIKA)

Hrvatska: Vijesti su objavljene na sljedećem linku: http://vvv.sssh.hr/hr/home/Granski sindikati-74 / Sigurni – bolji zakonski propisi – transparentnost – pristup informacijama – obučenim radnicima – 3961

Bugarska: Vesti su objavljene na sledećem linku: http://vvv.zakazanlak.bg/akcent-13/ sindikalisti-diskusija-stručnjaci-najbolja-u-zakonu-zakomandirovkite-9603