ВЕСТИ

NOVOSTI

 1. Prva zajednička poseta predstavnika poslodavaca, 19.-20.2018.
  godine, Beograd, Srbija

Partneri učesnici sastanka:

 • Privredna komora Srbije (PKS) Ministarstvo za rad, zapošljavanje,
  boračka i socijalna pitanja (organizacije domaćini)
 • Asociación Industrial, Técnica y de Comercio – ASITECO: Španija
 • Związek Pracodawców Dolnego Śląska (ZPDS) (Udruženje poslodavaca
  Donje Šlezije): Poljska
 • Confederatia Patronala din Industrie, Agricultura, Constructii si
  Servicii din Romania/Konfederacija poslodavaca u industriji, poljoprivredi,
  graditeljstvu i sektoru usluga u Rumuniji (CONPIROM): Rumunija
 • Privredna konfederacija Makedonije (BCM): Makedonija

U sastanku koji je trajao dva dana
(19.04.-20.04.2018.) je učestvovalo po 2 predstavnika iz svake organizacije
poslodavaca koje su partneri projekta – ukupno 13 učesnika i 1 ekspert.

Sastanak je vodio spoljni ekspert,
gospodin Marek Benio koji je održao prezentaciju i vodio raspravu sa
učesnicima. Cilj prezentacije je bilo proširenje znanja učesnika o pravnim i
ekonomskim aspektima detaširanja radnika u okviru slobode protoka usluga u EU. Zbog
činjenice da je deo učesnika dolazio iz država članica EU, a deo iz država
kandidata, seminar je obuhvatao informacije o pravnim uslovima zapošljavanja
građana trećih država (koji nisu državljani EU) i njihovog detaširanja u okviru
EU na osnovu tzv. Vize Van Der Elst. Tri najvažnije oblasti diskusije su
obuhvatale zakone vezane za rad, socijalna osiguranja i poreze. Prvi dan
radionice (19. aprila) je dr. Benio predstavio direktivu 96/71 o detaširanju
radnika i takođe vrste detaširanja i povezane propise vezane za rad. Drugi dan
se prezentacija koncentrisala na implementacijsku direktivu i rezime
informacija. Više informacija o seminaru možete da nađete u priloženom
dokumentu „Belgrade report 19.-20.04.2018.“

 • 2. zajednički sastanak 10.-11.05.2018., Zagreb, Hrvatska

Učesnici 2. zajedničkog poseta su bili
članovi sindikata iz sledećih država partnera:

 • SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDUSTRIJSKI SINDIKAT (SMH-IS) –
  Hrvatska
 • NSZZP ARCELOR MITTAL – Poljska
 • SYNDICAL FEDERATION OF MACHINEBUILDERS AND METALWORKERS CL PODKREPA
  – Bugarska
 • Confederazione Generale Italiana del Lavoro – Lombardia: Italija
 • Samostoen Sindikat na rabotnicite od energetika, rudarstvo i
  industrija na R. Makedonija-Makedonija
 • Samostalni sindikat metalaca Srbije – Srbija
 • FEDERATIA SINDICATELOR DIN METALURGIA NEFEROASA- Rumunija

Na žalost zbog organizacionih razloga u
sastanku nisu učestvovali predstavnici sindikata iz Litvanije.

Teme:

17 učesnika je učestvovalo u dvodnevnom
posetu gde je domaćin bio hrvatski sindikat. Predstavnici sindikata su mogli
lično da učestvuju u raspravama i razmeni iskustava u okviru novih predloga
vezanih za implementacijsku direktivu, otkrivenim nepravilnostima u odredbama
postojeće direktive i slučajevima kršenja radničkih prava.

Učesnici su počeli prvi dan od
predstavljanja svojih organizacija i posle toga su započeli raspravu vezanu za
direktivu o detaširanim radnicima i njenoj implementaciji u svakoj od država
partnera. Predstavnici su naveli nepravilnosti i razlike u implementaciji legislative
u državama koje nisu članice EU i takođe su navodili iskustva vezana za plate i
uslove rada detaširanih radnika u svakoj državi partneru. Predstavnici država
članice EU su navodili neke slučajeve kršenja direktive i primere propisa koji
nisu u skladu sa direktivom. Dodatno su učesnici dogovorili pravilo „isti
posao, isti uslovi rada, ista plata”, ili jednostavno „ista plata za isti
posao”.

Drugi dan konferencije su učesnici
razgovarali o sadržaju i realizaciji sporazuma o zabrani dvostrukog oporezivanja
sa pogleda svake države članice.

 • Međunarodni okrugli stol, 23.10.2018., Toledo, Španija

Međunarodni okrugli stol je prebačen iz
Italije u Španiju. U njemu je učestvovalo 27 predstavnika iz svih institucija
koje učestvuju u projektu – predstavnici poslodavaca i sindikata iz Hrvatske,
Italije, Srbije, Makedonije, Bugarske, Rumunije, Poljske, Litvanije i Španije.

Pre početka rasprave su predstavljeni
zaključci sa dva prethodna sastanka.

Dodatno su partneri govorili o
identifikovanim izazovima vezanim za detaširanje radnika. Zahvaljujući okruglom
stolu su sindikati i organizacije poslodavaca imale šansu da se sastanu i
razgovaraju o problemima vezanim za detaširanje radnika sa svog pogleda. Da bi
se obezbedio odgovarajući tok rasprave, okrugli stol je moderirao gospodin
Clemente Elia iz CGIL koji je podsticao na postavljanje pitanja, davao je
savete i usmeravao je konverzaciju. Gospođa Vesna Mlinarić je predstavila web
sajt projekta za koji su partneri imali svoje komentare.

 • Za 2019. godinu su planirane aktivnosti na nacionalnom nivou u
  svakoj državi partneru, to su:

– nacionalne panel
diskusije

– kratki treninzi za sve
socijalne partnere

– konferencija za štampu
za kraj projekta,